Balttour Sanatorija “Jantarnij bereg” konkursa noteikumi

 1. Konkursa organizētājs: Sanatorija „Jantarnij bereg”, reģ. Nr. LV40003009618, juridiskā adrese: Jūrmala, Zvīņu iela 2, LV-2012

 2. Konkursa norises teritorija: 27. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2020”, sanatorija „Jantarnij bereg”.

 3. Konkursa norises sākuma un beigu datums: 2020. gada 30.janvāris – 2020. gada 4.februāris.

 4. Balvu fonds:

 • 1 x programma “WEEKEND”

 • 2 x Haloterapijas abonimenti (5 reižu abonements)

 1. Konkursa norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

5.1. Lai piedalītos konkursā, laika periodā no 2020. gada 30.janvāra līdz 2020. gada 4.februārim:

 • Apmeklēt mūsu stendu Nr. A3 starptautiskajā tūrisma gadatirgū “Balttour 2020” vai apmeklēt sanatorija „Jantarnij bereg”;

 • Aizpildi veidlapu.

5.2. Trīs dalībnieki, kuri būs izpildījuši 5.1. punktā minētos nosacījumus, saņems balvus.

5.3. Balvas tiks piešķirti, izvēloties trīs veidlapas no kastes. Vilkt veidlapas būs sanatorija darbinieks 4.februarī 12:00 tiešraidē mūsu lapā https://www.facebook.com/Sanatorij.lv/.

5.4. Konkursā iespējams piedalīties ar neierobežotu cilvēku skaitu.

 1. Ar piedalīšanos konkursā saistītie spēles dalībnieka izdevumi:

6.1. Piedalīšanās konkursā var radīt šādus izdevumus:

6.1.1. ceļa izdevumus balvas saņemšanai;

6.1.2. balvas lietošanas vai izmantošanas izdevumus;

6.2. Noteikumu 6.1. punktā norādītos izdevumus, kā arī citus izdevumus, kas radušies dalībniekam piedaloties konkursā, sedz pats dalībnieks.

 1. Konkursā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:

7.1. 4.februarī 12:00 tiešraidē mūsu lapā https://www.facebook.com/Sanatorij.lv/ mēs nosaucām laimējušos.

7.2. Personas vārdi un uzvārds tiks publicēti vietnē www.sanatorij.lv. Ar uzvarētājiem Sanatorija “Jantarnij bereg” sazināsies personīgi.

 1. Konkursa uzvarētāji balvas varēs saņemt un izmantot Sanatorijā “Jantarnij bereg” līdz 31.martam. Ja šajā laikā uzvarētājs nesazinās ar konkursa rīkotāju par balvas saņemšanu, balva nonāk konkursa rīkotāju īpašumā.

8.1. Balvas vērtība netiek izsniegta naudā.

8.2. Balvu nedrīkst pārdot vai iemainīt pret citu balvu.

 1. Citi noteikumi:

9.1. Piedaloties konkursā, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekritis konkursa noteikumiem un atzīst šos noteikumus par saistošiem, kas ir uzskatāmi par galīgiem attiecībā uz visiem ar konkursa norisi saistītiem jautājumiem. Ja dalībnieks pārkāpj šos noteikumus, balva netiek izsniegta.

9.2. Konkursa rīkotāji neuzņemas atbildību par tehniskām kļūmēm, kas radušās nekvalitatīva interneta pieslēguma, neatbilstošas programmatūras vai datorvīrusu dēļ.

9.3. Konkursa dalībnieks, piedaloties konkursā, piekrīt, ka sniegtie personas dati un tiek izmantoti (apstrādāti) konkursa organizēšanai, uzvaras gadījumā – publicēti interneta vietnē www.sanatorij.lv un Sanatorija “Jantarnij bereg” kontā.

9.4. Konkursa dalībniekiem nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz balvas saņemšanas vai izmantošanas (lietošanas) izmaksām.

9.5 Konkursa organizētāji neuzņemas atbildību par konkursa dalībnieku neprecīzi sniegto informāciju un tās radītajām sekām.

9.6. Šie noteikumi ir spēkā visu konkursa laiku. Sanatorija “Jantarnij bereg” ir tiesīga veikt izmaiņas noteikumos, ja normatīvo aktu izmaiņu dēļ, kāda daļa vai visi noteikumi tā rezultātā nav spēkā. Par šādām izmaiņām rakstiski informē konkursa norises vietā.

Dalībnieka veidlapa

Vārds, Uzvārds ___________________________

Tel.numurs ______________________________

e-mail __________________________________

es iepazinos ar konkursa noteikumiem

es piekrītu saņēmt informāciju par jaunumiem un akcijām

________________

(Paraksts)Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.