Informācija pacientiem ar invaliditati

Informācija pacientiem par procedūrām, kā nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti piekļuvi videi un piekļuvi rehabilitācijas un veselības pakalpojumiem

Atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 60 (no 2009. g. 20. janvāra) “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (nodaļas nosaukums MK 10.12.2013. noteikumi Nr. 1463 redakcijā), noteikta kārtība rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējai sanatorijā ”Jantarnij bereg” personām ar funkcionāliem traucējumiem:
1.     Sanatorija “Jantarnij bereg”, Jūrmala, Zvīņu iela2, ir nodrošinātā iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem patstāvīgi iekļūt ārstniecības iestādē un pēc ārsta konsultācijas saņemt sekojošas rehabilitācijas tehnoloģijas:
–         Fizioterapeitiskas tehnoloģijas (slinga terapija, kinezioteipošana, individuālās nodarbības ar fizioterapeitu)
–         Fizikālās terapijas tehnoloģijas (elektroterapija, magnētiska terapija, gaismas terapija, kameru vannas, siltuma procedūras)
2.     Papildus informācijas saņemšana sazinoties pa tālruni 67735950, 67735574 un, ja personām nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu sanatorijā un nokļūtu konkrētā pakalpojumu saņemšanas vietā, atbalstu ir iespējams saņemt iepriekš zvanot sanatorijas “Jantarnij bereg” reģistratūrā pa tālruni 67735574.
3.     Sanatorijas “Jantarnij bereg” darbinieki, sniedzot pakalpojumus personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:
–         sanatorijas darbinieks sniedz atbalstu personām ar funkcionālajiem traucējumiem nepieciešamības gadījumā piesaistot citu struktūrvienību darbiniekus,
– personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir pieejama nepieciešamā vizuālā informācija,
– ja nepieciešams, attiecīgās vienības personālam jāsniedz papildu palīdzība (izmantojot specializētu automātisko pacēlāju, kas ļauj nogādāt pacientu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pa kāpnēm),
– Informācija par kārtību, kādā sanatorijai “Jantarnij bereg” nodrošina piekļuvi rehabilitācijas un medicīniskajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, atrodama mājaslapā www.sanatorij.lv, kā arī informācijas stendā.